Formalności pogrzebowe - nasza pomoc w zakresie ich uregulowania

Zgon może mieć miejsce w różnych okolicznościach: na ulicy, w wypadku samochodowym, w szpitalu, w domu... Na co dzień nie zastanawiamy się, jak sobie poradzić w takich sytuacjach, załatwić wszelkie formalności pogrzebowe, zorganizować ceremonię pochówku itd. Dlatego wielkim wsparciem jest wówczas doświadczenie i wiedza zakładu pogrzebowego. Oferujemy naszą kompleksową pomoc na każdym etapie - od zgonu aż po pogrzeb. Co warto wiedzieć, gdy ktoś z naszych bliskich umrze? Oto kilka praktycznych informacji, jak postępować w różnych okolicznościach.
NA WSTĘPIE PRAGNIEMY ZAZNACZYĆ IŻ WSZELKIE FORMALNOŚCI POGRZEBOWE MOŻEMY ZAŁATWIC W PAŃSTWA IMIENIU PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM BĄDŹ PO WIZYCIE W JEDNYM Z NASZYCH BIUR.

Jeżeli zgon miał miejsce w szpitalu, to wówczas:

 • trzeba udać się na oddział do szpitala po kartę zgonu, lub upoważnić nasza firmę aby zrobiła to w Państwa imieniu
 • osoba zmarła pozostaje w prosektorium do dnia pogrzebu,
 • następnie udajecie się Państwo do jednego z naszych biur w celu dopełnienia formalności.

Warto wiedzieć, że odbiór ciała z miejsca zgonu przez którykolwiek zakład pogrzebowy nie oznacza, że rodzina jest zobowiązania do dalszego korzystania z usług tej firmy. Gdy zgon nastąpił w domu, to w tej sytuacji:

 • trzeba wezwać pogotowie ratunkowe, które potwierdzi zgon i wypisze tzw. kartę zgonu - to dokument, który potrzebny jest do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • w przypadku, gdy pogotowie nie wystawi karty zgonu, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, u którego osoba zmarła się leczyła,
 • Należy zadzwonić do zakładu pogrzebowego Sacrum w celu przewiezienia zmarłego do chłodni.
 • przewozimy zmarłego do prywatnego prosektorium, gdzie przygotowany jest do ceremonii pogrzebowej.

Jeśli śmierć nastąpi w tragicznych okolicznościach:

 • należy powiadomić pogotowie ratunkowe, policję i zakład pogrzebowy,
 • z prokuratury odbiera się kartę zgonu oraz zgodę na wydanie ciała z prosektorium.

Akt zgonu, ceremonia pogrzebowa, zasiłek pogrzebowy

Od maja 2017r wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów otworzyliśmy kolejny w pełni wyposażony zakład pogrzebowy który mieści się naprzeciw Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach przy ul. Matejki 4. Zamiast tracić wiele cennego czasu na czekanie w kolejkach w USC w celu wyrobienia aktów zgonu, wystarczy przyjść do naszego biura przy ul. Matejki 4 w Katowicach, a nasi pracownicy za Państwa załatwią wszelkie formalności i zaoszczędzą Państwa czas.
Mając kartę zgonu, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, lub upoważnić do tego Firmę pogrzebową "Sacrum", tam wydany zostanie bezpłatnie akt zgonu w trzech egzemplarzach, jak również pierwsza część z karty zgonu, która jest opieczętowana przez USC. Przedstawia się ją później administracji cmentarza w celu dokonania pochówku. Aby załatwić formalności w USC, potrzebne będą następujące dokumenty:

 • karta zgonu,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • dowód osobisty współmałżonka - jeśli jest.

Kolejnym etapem jest załatwienie formalności pogrzebowych w naszym zakładzie pogrzebowym "Sacrum". Wspólnie z klientami ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące ceremonii pochówku. Nasza rola nie ogranicza się tylko do porady przy wyborze trumny czy urny albo kwiatów, oprawy muzycznej itd. Ofiarujemy ją w przypadku załatwienia wszelkich formalności urzędowych oraz w pozostałych kwestiach. Jeżeli ceremonia pogrzebowa odprawiona będzie w inne parafii niż ta, do której należymy, wówczas trzeba udać się do księdza, któremu podlega kościół lub kaplica, gdzie ma się odbyć ceremonia. Rezerwuje się wówczas dzień i godzinę pogrzebu. O terminie pogrzebu następnie informuje się księdza ze swojej parafii. Mając odcinek karty zgonu oraz dokument potwierdzający wykupienie miejsca na cmentarzu lub odnowienia dzierżawy na nim, w administracji cmentarza wyznacza się miejsce pochówku.

Znając już datę i godzinę pogrzebu, w naszym zakładzie pogrzebowym załatwia się dalsze formalności i odbiera nekrologi. Pozostaje jeszcze kwestia zasiłku pogrzebowego, który od dnia 01.03.2011 r. wynosi 4000 zł (bez względu na koszty pogrzebu). W naszej firmie można wypłacić zasiłek pogrzebowy "od ręki", po rozliczeniu należności za zrealizowane przez nas usługi pogrzebowe. Warto zaznaczyć, że nie pobieramy żadnych prowizji. Kwota zasiłku pogrzebowego jest taka sama jak w przypadku osobistego stawiennictwa w ZUS jednak w ZUS na zasiłek oczekuje się do 30 dni.

Co będzie potrzebne przy załatwieniu zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Usług Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

 • akt zgonu,
 • odcinek renty lub emerytury - ewentualnie książeczka rencisty,
 • ksero dowodu osobistego osoby, który ubiega się o zasiłek,
 • rachunek za trumnę i inne koszty, jaki wystawi zakład pogrzebowy,
 • faktura za wykopanie grobu lub przygotowanie grobowca do pogrzebu.

Wypłata zasiłku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów w ZUS-ie lub KRUS-ie. Jeśli chodzi o formy rozliczenia się z naszą firmą, to proponujemy różne rozwiązania:

 • płatność gotówką,
 • wypłata zasiłku pogrzebowego "od ręki" w naszej firmie, ZUS wypłaca do 30 dni.
 • pomoc w załatwieniu kredytu w sytuacji, gdy brakuje środków z zasiłku pogrzebowego.

Na życzenie klientów nasi pracownicy pomogą wypełnić wszelkie dokumenty oraz ustalą z nimi szczegóły ceremonii pogrzebowej.

© Copyright Kompleksowe usługi pogrzebowe "Sacrum" Katowice