FINANSOWANIE KOSZTÓW POGRZEBU

W naszej firmie można wypłacić zasiłek pogrzebowy “od ręki”, po rozliczeniu należności zazrealizowane przez nas usługi pogrzebowe. Warto zaznaczyć, że nie pobieramy żadnych prowizji. Kwota zasiłku pogrzebowego jest taka sama jak w przypadku osobistego stawiennictwa w ZUS, jednak w ZUSna zasiłek oczekuje się do 30 dni.

Co będzie potrzebne przy załatwieniu zasiłku pogrzebowego w Zakladzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

$
odcinek renty lub emerytury – ewentualnie karta emeryta/rencisty,
$
faktura za wykopanie grobu lub przygotowanie grobowca do pogrzebu.
$

akt zgonu

$
rachunek za trumnę i inne koszty, jaki wystawi zakład pogrzebowy,
$
w przypadku, gdy pogrzeb organizuje potomstwo – akt urodzenia,

Wypłata zasiłku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów w ZUS-ie lub KRUS-ie. Jeślichodzi o formy rozliczenia się z naszą firmą, to proponujemy różne rozwiązania:

$

płatność gotówką w terminie do 30 dni od daty pochówku,

$

wypłata zasiłku pogrzebowego “od ręki” w naszej firmie – ZUS wypłaca zasiłek do 30 dni.

KONTAKT

Zakład pogrzebowy "Sacrum"

Całodobowy dyżur telefoniczny
+48 501 873 658
+48 536 723 777
sacrumpogrzeby@gmail.com

Katowice, Centrum ul. Matejki 4
Katowice, Bogucice - ul. Leopolda Markiefki 92

Tu jesteśmy